Geis Parcel API dla zautomatyzowania importu przesyłek - skrypt PHP

GEIS

PHP skrypt dła Geis G-Service CZ i SK / G-Service EN / G-Service PL

  • Działa w PL, CZ, SK
  • Importuje przesyłki
  • Drukuje etykiety i protokoły
  • Zbiera zamówienia
  • i wykonuje wszystkie inne funkcje opisane w dokumencie G-Service

Nie trzeba już generować CSV, logować się do Geis, importować CSV i drukować etykiet!
O wszystko zadba API.

PHP 5.3+, PHP 7

class_geis.php
Zamówienie
(tylko dla własnego użytku, zabrania się udostępniania i sprzedaży; aktualizacje są bezpłatne)

Faktura i skrypt są wysyłane od razu.
Dziękuję, jestem pewien, że będziesz zadowolony :)

Przykład zastosowania

<?php
/**
* Geis API - Usage Example
*/
require 'class_geis_v2.php';


try {
   
// you have to request access to G-Service, it is different from GClient Web
   
$G = new Geis(
       $clientNumber =
'70905941', $clientPassword = 'ws15511',
       $service =
'CZ', // other values: SK, PL, PL2 (if you use etlogistik.com)
       
$testService = true // true if testing only
   
);
   
   
// $G->setEncoding('CP1250'); // UTF-8 is default
   
   // sets default distribution channel (default is Geis::PARCEL)
   // $G->setDefaultDistribution(Geis::CARGO);
   
   
   //--------- ALL FUNCTIONS FROM GEIS DOCUMENTATION ARE IMPLEMENTED
   
   
echo '<h1>G-Service API</h1>';
   echo
'<pre>';

   
// whether service is running
   
print_r( $G->IsHealthy() );
   
   
// list of allowed services
   
print_r( $G->WrapList() );
   print_r( $G->ServiceList() );
   print_r( $G->AddServiceList(10) ); 
// extras for service CODE=10 (parcel)
   
   // returns next work day, if before 12 a.m. then the same day
   
echo $G->getNextPossiblePickup(1200);
   
   
// orders a pickup
   
$G->CreatePickup('2019-02-06','732848164', 'mzvarik@gmail.com', $packagesCount = 1);
   
   
   
//-------------------------------
   // NEW SHIPMENT
   // It will be picked up at your pickup address (usually company address)
   
$receiver = Geis::getFullAddress(
       
'Mateusz Bartczak',
       
'Grzybowska 79',
       
'Warszawa',
       
'00-844',
       
'PL',
       
'mateusz@company.pl',
       
'603123456' // +48 will be added automatically
   
);
   
   
// List of packages for this one shipment (usually 1)
   // Dimensions are in metres and are required for PL (just for first package)
   
$packages = array();
   $packages[] = array(0.72, 1.2, 0.33, 0.22); 
// weight_kg | width | height | length
   
$packages[] = array(0.5); // weight_kg
   
   
$ret = $G->InsertExport(
       
'2019-02-06', // pickup date
       
$receiver, // package receiver
       
$packages,
       
'Go to second floor', // driver note
       
array(150, 'PLN', '55555'), // COD (cash on delivery) - amount | currency | variable symbol
       
false, // whether to send confirmation email to receiver
       
'mypackage_01' // package reference number
   
);
   echo $ret->PackNumber;
   
// if you have more packages
   
$additionalPackNumbers = (array) $ret->MergedPackNumbers->string;
   
   
   
//------------
   // NEW ORDER - from place A to B (no need to create a pickup)
   // for example in case your customer wants to ship something to you
   
$sender = Geis::getFullAddress(
       
'Nikol Bartek',
       
'Dzielna 11',
       
'Warszawa',
       
'00-844',
       
'PL',
       
'bartek@onet.pl',
       
'731888999'
   
);
   $ret = $G->InsertOrder(
// this function is same as InsertExport, but begins with sender address
       
$sender, // sender address
       
'2019-02-06', // pickup date
       
$receiver, // receiver address
       
$packages
   );
   echo $ret->PackNumber;
   
   
   
//------------
   # PDF LABELS
   
$shipmentNumbers = array('35700145379', '35700145380', '35700145381');
   
// $G->GetLabel($shipmentNumbers, $Position = 1); // returns PDF string
   
$G->PrintLabel($shipmentNumbers); // pritns PDF with headers
   
   # LIST OF SHIPMENTS
   
$shipments = $G->ListOfShipments('2019-02-06');
   print_r($shipments);
   
   
# SHIPMENT DETAIL
   
$detail = $G->ShipmentDetail('35700145389');
   print_r($detail);
   
   
# SHIPMENT STATUS
   
$status = $G->ShipmentStatus('35700145389');
   print_r($status);
   
   
# CANCEL SHIPMENT
   
$res = $G->DeleteShipment(array('35700145385', '35700145379'));
   print_r($res);
   
   
# PICKUP LIST PROTOCOL
   // $G->GetPickupList('2019-02-06');
   // $G->PrintPickupList('2019-02-06'); // prints PDF with headers

}
catch (Exception $e)
{
   echo
'<div style="color:#000;padding:10px;margin:10px;font-family:Tahoma;font-size:13px;font-weight:bold">';
   echo
'Geis Error ['.$e->getCode().']: '.$e->getMessage();
   echo
'</div>';
}

Historia zmian

01.01.2019 - Geis v2 (updated functions)
03.05.2018 - Małe zmiany na wyjściu PDF
01.04.2017 - Zmiana z HTTP API na G-Service
17.12.2016 - Opublikowano

Backlinks