mBank API dla eksportowania transakcji i dokonywania płatności - skrypt PHP

mBank logo

API is not supported anymore, because of required mobile authorization.

Poprzez PHP skrypt można wykonać następujące czynności:

  • Zalogować się w Polskim mBank

  • Pokazać konta (osobiste i firmowe) i salda

  • Pokazać transakcje na rachunku w formie przeformatowanej

  • Exportować CSV / ABO / PDF

  • Pokazać listę ulubionych odbiorców w książce kontaktowej

  • Dokonać zapłaty z własnym opisem / VS / SS / KS na konto klienta, które jest zidentyfikowane jako "godne zaufania" w książce kontaktowej (nie wymaga potwierdzenia SMS)

Działa w PL, SK i CZ mBank.

PHP 5.3+, PHP 7

class_mbank.php
Zamówienie
(tylko dla własnego użytku, zabrania się udostępniania i sprzedaży; aktualizacje są bezpłatne)

Faktura i skrypt są wysyłane od razu.
Dziękuję, jestem pewien, że będziesz zadowolony :)

Przykład zastosowania

<?php
/**
* Skrypt dla mBank API
*/
include 'class_mbank.php';

# will be added later

History Log

xx.09.2019 - NOT WORKING anymore... cellphone authoriztation is required. END OF THIS API.
06.02.2019 - All good, it's working
05.02.2018 - Fix UTF-8 encoding
14.08.2017 - Payment process updated
26.06.2017 - Slight changes in name functions, all is working
15.02.2017 - Little fix if switching too much between personal/business account
16.03.2016 - You can now send payments to favorite accounts that are marked as "Trusted" in your addressbook (don't require SMS verification) ... not tested for PL and SK yet, but should work
30.11.2015 - mBank PL login page has been changed - fixed
21.10.2015 - CSV format of PL mBank updated
19.12.2014 - Added PL and tested for poland mBank
18.11.2014 - Added SK and tested for slovak mBank
27.10.2014 - New API available for fee
12.02.2014 - mBank has new internet banking
30.07.2013 - Changed CSV format
10.09.2012 - Fixed if date was bigger then today, mBank returned error
17.01.2012 - Fixed long variable symbols + added PDF export
08.12.2011 - Few fixes in transaction mesasage
25.07.2011 - CSV format changed
24.03.2011 - Fixed CSV parser
03.01.2011 - getTransactions() allows listing from several account numbers at once
02.01.2011 - Accounting date in timestamp format
12.12.2010 - Little bugs
10.12.2010 - Works in SAFE_MODE
09.12.2010 - Added to download for free

Backlinks