API pre vyhľadávanie českých a slovenských firiem - PHP skript

PHP skript vie nasledujúce:

 • Vyhľadať údaje českej alebo slovenskej firmy podľa:
  • názvu obchodného mena
  • IČO (identifikačného čísla osoby)
  • DIČ (zdrojom sú aktuálne údaje z Ministerstva financií)
  • alebo mena a priezviska osoby
 • Overiť platcu DPH

 • Skontrolovať formát IČO

 • Funguje pre PHP 5.3+, PHP 7, PHP 8

 • Je možné aj použitie externe cez CURL požiadavky (viac info)

 • Záruka funkčnosti minimálne 12 mesiacov v cene

Nezávislá OOP knižnica, 21 súborov
Objednávka
(pre vlastné použitie; zákaz ďalej šíriť alebo predávať; aktualizácia podľa dohody)

Faktúru a skript zasielam obratom.
Ďakujem za záujem a verím, že budete spokojní.

Vyskúšajte v praxi

Zadajte IČO / DIČ / názov firmy / meno a priezvisko osoby:

 

Sú k dispozícii všetky dostupné zdroje, ale vracia sa len prvý najrýchlejší výsledok.

Ak zadáte neexistujúce údaj, tak to bude trvať dlhšie, pretože sa testujú nálezy vo všetkých zdrojoch!

Príklad použitia v kóde

<?php
/**
* Ukázka použití - jak najít údaje firem v ČR/SK
*/
require 'IcoDicCompany/autoload.php'// načte nezávislou knihovnu

// IcoDicCompany\Encoder::setEncoding('CP1250'); // výchozí kódování je UTF-8
// IcoDicCompany\Cache::setCacheInDays(31); // výchozí cache je 31 dní, zadej 0 pro vypnutí

// pro české firmy
$CZ = IcoDicCompany\get('CZ');
$company = $CZ->byIco(
'25825194');

// všechny firmy podle názvu osoby
$companies = $CZ->byPerson('Novotný');

// pro slovenské firmy
$SK = IcoDicCompany\get('SK');
$company = $SK->byIco(
'46022732'); // najde podle IČO
$company = $SK->byIco('xyz 460 227 32'); // funguje i tento zápis
$company = $SK->byDic('SK1020000366'); // plátce DPH
$company = $SK->byDic('102 0000366'); // plátce DPH - funguje i tento zápis

// vrátí všechny názvy odpovídajících slovenských firem
$companies = $SK->byName('Dušan');

// vrátí max. 3 firmy včetně detailů (provádí více requestů, tak proto je to omezeno
// používá se zpravidla, když chcete detaily jedné konkrétní firmy
// + ověří platné DIČ
$companies = $SK->byName('DUSANT s.r.o.', true);//---- KONTROLA PLÁTCOVSTVÍ DIČ přes VIES

// zpravidla trvá 1-2s, ale někdy mají výpadky (v případě výpadku bude vracet NULL po dobu 5 minut)
// je to proto, že výpadek může mít i půl hodiny a request trvá třeba 8 sekund a zbytečně zpomaluje váš web
// vrátí také informace o firmě
$viesInfo = IcoDicCompany\get('VIES')->byDic('SK1024402632');


//--- RYCHLEJŠÍ KONTROLA PLÁTCOVSTVÍ PŘES OFICIÁLNÍ ZDROJE
// toto používá prioritně databázi "Registr plátců DPH - Ministerstvo financí ČR"
// oproti VIES je toto rychlejší zdroj ověření a nemá výpadky

$jePlatce = $CZ->isTaxPayer('CZ25825194'); // zda je spolehlivým plátcem DPH

$jePlatceSK = $SK->isTaxPayer('SK1020000366');

Použitie v .NET alebo inom jazyku

Alternatívne je možné zasielať požiadavky cez CURL (hľadanie cez IČO, DIČ alebo meno firmy).
Výhodou je zaistená funkčnosť a pravidelné aktualizácie.

Príklad volania:https://firmy.zvarik.cz/?apikey=XXX&search_ico=25825194&country=cz

Výsledok vracia v JSON.

Zdôrazňujem, že PHP knižnica nie je závislá na mojom webe a neposiela tieto CURL požiadavky.

Zdroje

Používa verejné a oficiálne zdroje.

Ďalšie firemné údaje

Prioritne mi išlo o to nájsť základné údaje firmy cez kľúčové slová. Ak by ste však chceli údaje navyše, ako dátum živnostenského oprávnenia, dátum zániku, druhy činností atp., tak to možno doplniť používaním zdrojov, ktoré tento údaj majú, ale je nutné skript ľahko poupraviť.

Rýchlosť

Rýchlejšie to už nejde. Kde to ide, tam som použil webové služby, inak HTTP parser. API v ukážke hľadá zo všetkých zdrojov, takže neexistujúce názvy firiem trvajú dlhšie - pretože sa hľadajú postupne vo všetkých zdrojoch, aby sa našiel nejaký nález. Knižnicu možno po drobnej úprave (aby použilo len prvý zdroj dát) použiť aj pre textový našepkávač.

Otázky?

Kontakujte ma.

História zmien

Knižnica sa používa a je priebežne aktualizovaná podľa nutnosti.

15.02.2023 - Zmeny u VIES, platcovia DPH Slovensko a iné
21.04.2022 - Update pri vyhľadávaní podľa DIČ pre Slovensko
21.12.2020 - Úprava detekce ne/plátců DPH
10.01.2018 - Zmena formátu pri hľadaní podľa DIČ
30.10.2017 - Uverejnené
24.08.2017 - Pridané SK
26.07.2017 - Pridané CZ