API pre vyhľadávanie českých a slovenských firiem - PHP skript

PHP skript vie nasledujúce:

 • Vyhľadať údaje českej alebo slovenskej firmy podľa:
  • názvu obchodného mena
  • IČO (identifikačného čísla osoby)
  • DIČ (zdrojom sú aktuálne údaje z Ministerstva financií)
  • alebo mena a priezviska osoby
 • Overiť platcu DPH

 • Skontrolovať formát IČO

 • Funguje pre PHP 5.3+, PHP 7

Nezávislá OOP knižnica, 21 súborov
Objednávka
(pre vlastné použitie; zákaz ďalej šíriť alebo predávať; aktualizácie na požiadanie zdarma)

Faktúru a skript zasielam obratom.
Ďakujem za podporu a určite budete spokojní :)

Vyskúšajte v praxi

Zadajte IČO / DIČ / názov firmy / meno a priezvisko osoby:

   

Sú k dispozícii všetky dostupné zdroje, ale vracia sa len prvý najrýchlejší výsledok.

Ak zadáte neexistujúce údaj, tak to bude trvať dlhšie, pretože sa testujú nálezy vo všetkých zdrojoch!

Príklad použitia v kóde

<?php
/**
* Ukázka použití - jak najít údaje firem v ČR/SK
*/
require 'IcoDicCompany/autoload.php'// načte nezávislou knihovnu

// IcoDicCompany\Encoder::setEncoding('CP1250'); // výchozí kódování je UTF-8
// IcoDicCompany\Cache::setCacheInDays(31); // výchozí cache je 31 dní, zadej 0 pro vypnutí

// pro české firmy
$CZ = IcoDicCompany\get('CZ');
$company = $CZ->byIco(
'25825194');

// všechny firmy podle názvu osoby
$companies = $CZ->byPerson('Novotný');

// pro slovenské firmy
$SK = IcoDicCompany\get('SK');
$company = $SK->byIco(
'46022732'); // najde podle IČO
$company = $SK->byIco('xyz 460 227 32'); // funguje i tento zápis
$company = $SK->byDic('SK1020000366'); // plátce DPH
$company = $SK->byDic('102 0000366'); // plátce DPH - funguje i tento zápis

// vrátí všechny názvy odpovídajících slovenských firem
$companies = $SK->byName('Dušan');

// vrátí max. 3 firmy včetně detailů (provádí více requestů, tak proto je to omezeno
// používá se zpravidla, když chcete detaily jedné konkrétní firmy
// + ověří platné DIČ
$companies = $SK->byName('DUSANT s.r.o.', true);


//---- KONTROLA PLÁTCOVSTVÍ DIČ přes VIES

// časový limit 2 sekundy - může vrátit NULL
// zpravidla trvá 1-2s, ale někdy mají výpadky a trvá to i 10 sekund
$viesInfo = IcoDicCompany\get('VIES')->byDic('SK1024402632');

// zvýší časový limit na 20 sekund
$viesInfo = IcoDicCompany\get('VIES')->byDic('SK1024402632', true);

// toto používá "Registr plátců DPH - Ministerstvo financí ČR"
// nebo oficiálně veřejnou slovenskou databázi plátců DPH
// oproti VIES je toto rychlejší zdroj ověření a nemá výpadky
$jePlatce = $CZ->isTaxPayer('CZ25825194');
$jePlatceSK = $SK->isTaxPayer(
'SK1020000366');

Zdroje

Používa tieto verejné a oficiálne zdroje:

 • pre ČR to je ARES, RZP, Justice, ADISREG
 • pre Slovensko ZRSR, ORSR, Finančná správa DPH
 • VIES API s ochranou proti výpadkom (sú časté) a filecache

Otázky?

Kontakujte ma.

História zmien

10.01.2018 - Zmena formátu pri hľadaní podľa DIČ
30.10.2017 - Uverejnené
24.08.2017 - Pridané SK
26.07.2017 - Pridané CZ

Posledné spätné linky